Naszym celem jest dobro zwierząt.​

Jesteśmy aby pomagać zwierzętom w potrzebie.

Prowadzimy wiele działań mających na celu osiągniecie naszego celu.
Budujemy domki na zimę oraz dostarczamy do nich karmę. Podejmujemy zgłoszenia dotyczące złych warunków bytowych zwierząt. Bierzemy pod opiekę porzucone kocięta, socjalizujemy je, leczymy i przygotowujemy do adopcji. Prowadzimy również edukacje w placówkach oświaty według naszych autorskich programów.

Dołącz do naszej misji.

Zapraszamy do pomocy wszystkich, którzy chcieliby z nami pomagać zwierzętom. Pracy jest ogrom.

Budowa domków

Adopcja

Karma

Opieka

Edukacja