Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pro Animali  w składzie:

–  Gabriela Bartecka- Meyer Prezes Zarządu

Daniel Meyer– Skarbnik Zarządu

– Marlena Nawrot  -Sekretarz Zarządu