O nas

Stowarzyszenie Pro Animali zostało powołane w 2012 r., by pomagać zwierzętom w potrzebie. Ograniczamy rozród kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację. Budujemy domki na zimę oraz dostarczamy do nich karmę. Podejmujemy zgłoszenia z prośbą o interwencję dotyczące złych warunków bytowych zwierząt. Bierzemy  (w miarę możliwości ) pod opiekę porzucone kocięta, socjalizujemy je, leczymy i przygotowujemy do adopcji. Prowadzimy edukacje w placówkach oświaty wg naszych autorskich programów. 


Stowarzyszenie  Pro Animali  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.  Działa na terenie powiatu mikołowskiego.

Jeżeli mają Państwo pytania, chcielibyście pomóc, widzicie że dzieje się coś złego ze zwierzakiem z sąsiedztwa piszcie:

biuro@proanimali.org  

Dane:

Stowarzyszenie  „Pro Animali”
ul. Łąkowa 18a, 43 – 173 Łaziska Górne
Telefon kontaktowy – 517 754 115

NIP : 6351831988

KRS : 0000461289

Nr  REGON 243272032

14 1750 0012 0000 0000 3819 5832 Raiffeisen Bank Polska S.A
Stowarzyszenie Pro Animali
tytuł : darowizna lub na cele statutowe