Numer Konta

Konto:

UWAGA NOWY NUMER KONTA !!!!!!!!

14 1750 0012 0000 0000 3819 5832 Raiffeisen Bank Polska S.A
Stowarzyszenie Pro Animali
tytuł : darowizna lub na cele statutowe