cat, portrait, kitten

O nas

Stowarzyszenie Pro Animali zostało powołane w 2012 r., by pomagać zwierzętom w potrzebie. Ograniczamy rozród kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację. Budujemy domki na zimę oraz dostarczamy do nich karmę. Podejmujemy zgłoszenia z prośbą o interwencję dotyczące złych warunków bytowych zwierząt. Bierzemy (w miarę możliwości ) pod opiekę porzucone kocięta, socjalizujemy je, leczymy i przygotowujemy do adopcji. Prowadzimy edukacje w placówkach oświaty wg naszych autorskich programów.

Nasze cele

1. Ochrona praw zwierząt.


2. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.


3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, potrzebującymi pomocy i porzuconymi.


4. Ograniczanie populacji kotów wolno żyjących poprzez programy ich sterylizacji i kastracji.


5. Działalność adopcyjna zwierząt.


6. Organizowanie opieki weterynaryjnej.


7. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.


8. Powszechna edukacja ekologiczna, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.


9. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt i ich praw.

Więcej info

Stowarzyszenie  Pro Animali  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i posiada osobowość prawną.  Działa na terenie powiatu mikołowskiego.

Dane:

Stowarzyszenie  „Pro Animali”
ul. Łąkowa 18a, 43 – 173 Łaziska Górne
Telefon kontaktowy – 517 754 115

NIP : 6351831988

KRS : 0000461289

Nr  REGON 243272032

14 1750 0012 0000 0000 3819 5832 BNP Paribas
Stowarzyszenie Pro Animali
tytuł : darowizna lub na cele statutowe